Our contest for best poster of stamp

Here is a set of posters created by students of our school

Katarzyna Kaszek


Sandra Bogacz


Katarzyna Kaszek


Karolina Luks


Anna Ostrowska


Paulina Kadziolka


Katarzyna Filus


Katarzyna Kaszek


Patrycja Ostrowska


Anna Kadziolka


Tomasz Kosinski


Lukasz Ferst

This is CyberFair 2010 project created by students of Elementary School nr 42 in Zabrze, Poland.