Authors

  • Karolina Luks
  • Teresa Kaszubska
  • Magdalena Holewa
  • Katarzyna Kaszek
  • Tomasz Kosiński
  • Katarzyna Ulicka
Leaded by: Ewa Widera
Language consulting by: Tatiana Rębas

This is CyberFair 2010 project created by students of Elementary School nr 42 in Zabrze, Poland.